60 ГОДИНИ НПТГ „Шандор Петьофи”

Портфолио на НПТГ "Шандор Петьофи"

Гимназията! 60 години тя гради своята история. От пролетта на 1965 г. има свой химн, а малко по-късно е със свой патрон, знаме и вестник. Тя живее с пулса на времето, на наложените реформи в името на Пътя.