ПТГ „Шандор Петьофи” Портфолио

Начало » Ресурси

Ресурси

ПТГ „Шандор Петьофи” е колектив от 56 учители, учвърдени специалисти в различни научни области. От тях 29 работят за общообразователната подготовка на учениците, а 27 специалисти формират и развиват знания и умения в областта на енергетиката, машиностроенето и компютърната техника. С I квалификационна степен са 2, с II – 9, IV – 5 и V – 12 преподаватели.

В гимназията се обучават 575 ученици, в т.ч. 1 – индивидуална форма и 16 – самостоятелна форма на обучение.

Гимназията разполага със седем компютърни зали, две от които са мултимедийни, работилници по отделните специалности с електронно-лъчево отопление, физкултурен салон с фитнес зала, библиотека, стол, барче и лавка. Сградата е с PVC дограма, информация за актуални събития тече ежедневно на плазмен екран във фоайето.