НПТГ „Шандор Петьофи” Портфолио

Начало » Учители

Учители

Педагогическите кадри в НПТГ „Шандор Петьофи” са 49. От тях: магистър – 38, бакалавър – 10, професионален бакалавър – 1. 34 преподаватели притежават професионално-квалификационна степен.: I ПКС – 1; II ПКС – 8; III ПКС – 10; IV ПКС – 10; V ПКС – 5.